Jeg arbejder som strategisk ledelsesrådgiver med særlig ekspertise inden for ledelse af innovation og marketing. Jeg hjælper virksomheder med at skabe vækst og nå strategiske mål gennem optimering af innovations- og marketing insatserne på tværs af virksomhedens forretningsprocesser.

Innovationsstrategi og innovationskultur — Udvikling og implementering af strategi og målsætninger for innovation og sikring af synergier mellem virksomhedens innovative indsatser så der skabes værdi og øget vækst


Marketing Performance kultur — Udvikling og implementering af Marketing Performance mindset med fokus på at sikre bedst mulig Marketing Return on Investment (MROI) og Marketing Return on Objective (MROO)


Forretningsstrategi og go-to-market planer — Udvikling af forretningsstrategi og planer for markedsførings- og salgsindsatserne for nye produkter og services med fokus på at skabe vækst


Innovationsprocesser og modeller — Udvikling og etablering af agile måder at arbejde med innovation på, så forretningsresourcer udnyttes effektivt og i overenstemmelse med overordnede strategier og vækstmål


Jeg tror på, at de bedste løsninger skabes ved et tæt samarbejde med et klientteam og eventuelt andre eksterne eksperter. Det tætte samarbejde sikrer værdiskabelsen, og at projektløsninger forankres naturligt i organisationen efterfølgende. Derfor er Projektledelse, Change Management og Stakeholder Management en naturlig del af min rolle som rådgiver og løsningsmetoden bliver altid tilpasset de konkrete behov og udfordinger for klienten.

Jeg har 20 års erfaring med innovationsledelse, marketing management, branding, produktudvikling, portfolioledelse og projektledelse. Jeg har gennem hele min karriere beskæftiget mig med globale brand virksomheder og har stor erfaring med komplekse forretningsprocesser.

Jeg er cand.merc. i marketing management fra Århus Universitet. Undervejs i min karriere har jeg haft flere tillidshverv. Jeg er desuden censor ved de erhvervsøkonomiske studier (bachelor, diplom, master, mba).

Brandicon | 2009-

Uafhængig strategisk ledelsesrådgiver med fokus på innovations- og marketing ledelse

KOMPAN | 2004 - 2009

Ansvarlig for New Technology products (bl.a. integration af teknologi i traditionelle legepladsprodukter)

LEGO Company | 2001 - 2004

Ansvarlig for licensed products (bl.a. Star Wars og Harry Potter)

Royal Scandinavia | 2000 - 2001

Ansvarlig for fornyelsen af historiske stel (bl.a. introduktion af Mega Mussel)

Beiersdorf A/S / Beiersdorf AB | 1997 - 2000

Ansvarlig for dermatolgiske produkter til BtC sektoren og sundhedssektor (bl.a. Nivea, Hansaplast, Eucerin og Dermamed)